Vakcinácia psov

Typy vakcinácií

Ponúkame očkovanie proti týmto chorobám psov:
– psinka
– infekčné hepatitída
– parvoviróza
– leptospiróza
– parainfluenza
– besnota
– borelióza
– tetanus
– kotercový kašeľ
– hubová infekcia kože (M. canis)
– herpesvírus (chovné suky)

Základné ročné očkovanie zahŕňa tzv. Šestikombinaciu. V očkovacom preukaze (či pase) je označená nálepkou, ktorú odlepujeme z použitej fľaštičky. Na nálepke nájdete firemný názov použitej vakcíny (na našom pracovisku najčastejšie používame vakcíny Nobivac, Vanguard, Eurican), číslo šarže, dátum expirácie a skratku DHPPiLR. Táto skratka udáva, že ide o kombinovanú vakcínu proti 6 infekčným chorobám psov (D-psinka, H-infekčné hepatitída, P-parvoviróza, Pi- parainfluenza, L- leptospiróza, R- besnota). Hoci sa v dnešnej dobe besnota u psov v SR už niekoľko rokov nevyskytuje, zo zákona je stále povinné očkovanie psov proti besnote (R). Očkovanie proti 5 zostávajúcim chorobám je nepovinné, napriek tomu ho odporúčame, pretože len takto sa dá udržať populáciu psov pokrytú očkovaním, teda chránenú. Nielen besnota, ale aj leptospiróza je ochorenie prenosné na človeka. Pes sa nakazí najčastejšie olíznutím či vypitím vody kontaminovanej močom prenášačov – potkanov a iných voľne žijúcich hlodavcov. Každým rokom u nás na klinike zaznamenáme 10 prípadov akútnej leptospirózy psa.

 Pre každého psíka vytvoríme individuálnu očkovaciu schéma, v závislosti od jeho veku, spôsobu života a v konečnom dôsledku aj želania majiteľa.

 Očkovacia schéma pre šteňatá zahŕňa obvykle 3 očkovacie termíny (v 6., 9., a po 12. týždni veku). V tomto prípade sa choroby zo šesťkombinace neočkujú všetky naraz, ale postupne sa pridávajú. Dospelý pes býva očkovaný pravidelne raz ročne, v prípade expirovaného očkovania, či prvého očkovania až v dospelom veku je potreba preočkovanie v odstupe 2-4 týždňov. Očkuje sa teda v tomto prípade dvakrát. V ďalších rokoch, pri dodržiavaní termínu preočkovania, sa očkuje raz ročne.

 Termín ďalšieho očkovania vždy nájdete v kolónke očkovacieho preukazu (či pasu). Nad rámec základnej šestikombinacie ponúkame doplnkové očkovanie proti ďalším chorobám: borelióza, tetanus, kotercový kašeľ, kožná pleseň (m. Canis), herpesviróza (chovné suky). V prípade záujmu Vám radi odporučíme očkovaciu schému.

 S očkovacím preukazom nemožno vycestovať do zahraničia. Cestovný pas pre psov vybavujeme na počkanie, ale vzhľadom k platnej legislatíve odporúčame ho vybaviť najneskôr mesiac pred plánovaným výjazdom do zahraničia.

 

 

Možné alergické reakcie

Väčšina očkovaní zdravých zvierat prebieha úplne bez komplikácií.

Medzi bežné (nealergickej) reakcia po očkovaní patrí 1-2 dni trvajúce únava, znížená chuť do jedla, bolestivosť v mieste vpichu, zvýšená teplota. Tieto stavy samy odznejú a nie je potrebné ich riešiť inak ako režim spánku.

Ďalšie bežnou reakciou je vznik tvrdé, nebolestivé, pohyblivé hrčky v podkoží v mieste vpichu. Časom sa postupne zmenšuje, vo väčšine prípadov úplne vymiznú, môže to trvať aj niekoľko týždňov. V výnimočných prípadoch môže drobná hrčka pretrvať, ide však iba o kozmetickú vadu, ktorú možno riešiť drobným chirurgickým ošetrením.

Alergické reakcie na očkovaciu látku sú málo časté. Alergickú reakciu môže vyvolať akákoľvek vakcína a nedajú sa vopred predvídať.

Celkom výnimočne sa stretávame s najzávažnejším typom reakcie – anafylaktickým šokom. Nastupuje zvyčajne bezprostredne po vpravenie očkovacej látky do tela, obvykle do 15 minút po aplikácii. Dochádza k celkovému kolapsu, život zvieraťa je akútne ohrozený a je potrebná okamžité ošetrenie. Odporúčame preto majiteľom zotrvať 15 minút po očkovaní v čakárni.

Menej závažné alergické reakcie sa môžu prejaviť neskôr doma, aj s odstupom 4-6 hodín po očkovaní, zvyčajne však skôr (pol hodiny až hodina po očkovaní). Najčastejšie dochádza k opuchom v oblasti hlavy (viečka, pysky, nos), žihľavke a silné kožné svrbení. Príznaky pretrvávajú rádovo v hodinách a väčšinou samé odznejú. Napriek tomu je vhodné aj v prípade miernych príznakov kontaktovať veterinára. U opuchov jazyka či krku môže hroziť zadusenie.

Alergickú či inak podozrivú reakciu po očkovaní (zvracanie a pod.) Je potrebné nahlásiť veterinárovi, ktorý očkovanie vykonal, najneskôr pred ďalším očkovaním. Alergickí pacienti sú očkované v osobitnom režime (pred a po očkovaní medikácia antihistaminikami, voľba iné vakcíny, vybavenie domácej lekárničky čapíky pre 1.Pomocou atď.)