Vakcinácia mačky

Typy vakcinácií

Ponúkame očkovanie proti týmto chorobám mačiek:

– mačacie panleukopénie
– kaliciviróza
– herpesviróza
– mačacia leukóza (FeLV)
– plesňové ochorenie kože (Microsporum canis)
– besnota
– chlamydióza

Pred začatím očkovania Vám navrhneme individuálnu očkovaciu schému pre Vašu mačku.
Očkovanie proti besnote u mačiek nie je povinné, je však nutné pre cestovanie do zahraničia.
Odporúčame však očkovať proti besnote mačky, ktoré chodia von a majú možnosť kontaktu s voľne žijúcimi zvieratami (napr. netopiere).

Kritériá pre výber vhodnej vakcíny sú:

Bude mačka iba v byte, alebo bude chodiť von?
Plánujete, alebo už máte, ďalšie mačku v domácnosti?
Máte budúceho mačacieho šampióna, budete absolvovať výstavy mačiek?

Mačiatka sa začínajú očkovať zvyčajne od 8. týždňa veku. Zo začiatku je potrebné aplikovať 2 dávky v intervale 2-4 týždňov, potom sa očkuje raz ročne.

 V očkovacom preukaze (či pase) je každá vykonaná vakcinácia označená nálepkou, ktorú odlepujeme z použitej fľaštičky. Na nálepke nájdete firemný názov použitej vakcíny (na našom pracovisku najčastejšie používame vakcíny Verzifel, Nobivac, Purevax), číslo šarže, dátum expirácie a skratku PCH (R) .. Táto skratka udáva, že ide o kombinovanú vakcínu proti 3 (či 4) infekčným chorobám (P- panleukopénie, C-kaliciviróza, H- herpesviróza, príp. R- besnota).

Termín ďalšieho očkovania vždy nájdete v kolónke očkovacieho preukazu (či pasu). 

Ak budete mať záujem chrániť mačičku proti mačacej leukémii, pred začatím očkovania je dôležité vykonať test na prítomnosť vírusu mačacie leukémia. Test je jednoduchý, vykonáva sa priamo v ordinácii z niekoľkých kvapiek krvi, výsledok sa odpočíta za 15 minút. Očkovať proti leukémii možno len mačky s negatívnym výsledkom testu.

S očkovacím preukazom nemožno vycestovať do zahraničia. Cestovný pas pre mačky vybavujeme na počkanie, ale vzhľadom k platnej legislatíve odporúčame ho vybaviť najneskôr mesiac pred plánovaným výjazdom do zahraničia.

 

Možné alergické reakcie

Väčšina očkovanie zdravých zvierat prebieha úplne bez komplikácií.

Medzi bežné (nealergickej) reakcia po očkovaní patrí 1-2 dni trvajúce únava, znížená chuť do jedla, bolestivosť v mieste vpichu, zvýšená teplota. Tieto stavy samy odznejú a nie je potrebné ich riešiť inak ako režim spánku.

Alergické reakcie na očkovaciu látku sú málo časté. Alergickú reakciu môže vyvolať akákoľvek vakcína a nedajú sa vopred predvídať.

Ďalšie bežnou reakciou je vznik tvrdé, nebolestivé, pohyblivé hrčky v podkoží v mieste vpichu. Časom sa postupne zmenšuje, vo väčšine prípadov úplne vymiznú, môže to trvať aj niekoľko týždňov. V výnimočných prípadoch môže drobná hrčka pretrvať, ide však iba o kozmetickú vadu, ktorú možno riešiť drobným chirurgickým ošetrením. Veľmi vzácnym nálezom je postvakcinačná sarkóm.

Celkom výnimočne sa stretávame s najzávažnejším typom reakcie – anafylaktickým šokom. Nastupuje zvyčajne bezprostredne po vpravenie očkovacej látky do tela, obvykle do 15 minút po aplikácii. Dochádza k celkovému kolapsu, život zvieraťa je akútne ohrozený a je potrebná okamžité ošetrenie. Odporúčame preto majiteľom zotrvať 15 minút po očkovaní v čakárni.

Menej závažné alergické reakcie sa môžu prejaviť neskôr doma, aj s odstupom 4-6 hodín po očkovaní, zvyčajne však skôr (pol hodiny až hodina po očkovaní). Najčastejšie dochádza k opuchom v oblasti hlavy (viečka, pysky, nos), žihľavke a silné kožné svrbení. Príznaky pretrvávajú rádovo v hodinách a väčšinou samé odznejú. Napriek tomu je vhodné aj v prípade miernych príznakov kontaktovať veterinára. U opuchov jazyka či krku môže hroziť zadusenie.

Alergickú či inak podozrivú reakciu po očkovaní (zvracanie a pod.) Je potrebné nahlásiť veterinárovi, ktorý očkovanie vykonal, najneskôr pred ďalším očkovaním. Alergickí pacienti sú očkované v osobitnom režime (pred a po očkovaní medikácia antihistaminikami, voľba iné vakcíny, vybavenie domácej lekárničky čapíky pre 1.Pomocou atď.)