Vakcinácia králika

Typy vakcinácií

Ponúkame očkovanie proti týmto infekčným chorobám králikov:

– mor králikov
– myxomatóza
– plesňové ochorenie kože (Trichophyton mentagrophytes) – terapeuticky
Na našej klinike používame kombinovaé vakcíny proti moru a myxomatóze Pestorin-Mormyx alebo Nobivac Myxo-RHD.

Vakcína Pestorin-Mormyx: Králíky je možné očkovať od 6. týždňa veku, s preočkovaním za mesiac. Pri očkovaní králikov až po 10. týždni veku preočkovanie nie je nutné. Ďalej sa v očkovaní pokračuje 2krát ročne.

Vakcína Nobivac Myxo-RHD: Králíky je možné touto vakcínou očkovať už od 5. týždňa veku, stačí jedna aplikácia raz ročne.

Vakcíny sa aplikujú podkožne. Chránenosť nastupuje asi za 3 týždne po očkovaní.

Možné alergické reakcie

S nežiaducimi reakciami po očkovaní sa u králikov nestretávame. Ojedinele sa môže objaviť v deň očkovania, či deň potom prechodné zvýšenie teploty (spojené s únavou, zníženou chuti do jedla), ktoré samo odznie. V mieste vpichu sa môže vytvoriť malá, nebolestivá hrčka. Samovoľne zmizne do 3 týždňov po očkovaní.