Vakcinácia fretky

Typy vakcinácií

Ponúkame očkovanie proti týmto infekčným chorobám fretiek:

– psinka
– leptospiróza
– besnota
Pred začatím očkovania Vám navrhneme individuálny očkovaciu schému pre Vašu fretku.

Očkovanie proti besnote fretiek nie je povinné, je však nutné pre cestovanie do zahraničia.

Odporúčame však očkovať proti besnote fretky, ktoré chodia von a majú možnosť kontaktu s voľne žijúcimi zvieratami (napr. Netopiere).

Fretky sa začínajú očkovať zvyčajne od 8. týždňa veku. Zo začiatku je potrebné aplikovať 2 dávky v intervale 2-4 týždňov, potom sa očkuje raz ročne.

 

V súčasnej dobe nie je v SR registrovaná žiadna vakcína vyvinutá len pre fretky (existuje iba v USA). Používame preto ako uspokojivú náhradu kombinovanej vakcíny pre psov. V očkovacom preukaze (či pase) je každá vykonaná vakcinácia označená nálepkou, ktorú odlepujeme z použitej fľaštičky. Na nálepke nájdete firemný názov použitej vakcíny (na našom pracovisku používame pre fretky psie vakcíny Biocan alebo Nobivac), číslo šarže, dátum expirácie a skratku DHPPi (L) (R) .. Táto skratka udáva, že ide o kombinovanú vakcínu zahŕňajúcu psinku (D ), leptospirózu (L) a príp. besnotu (R).

Termín ďalšieho očkovania vždy nájdete v kolónke očkovacieho preukazu (či pasu). 

S očkovacím preukazom nemožno vycestovať do zahraničia. Cestovný pas pre fretky vybavujeme na počkanie, ale vzhľadom k platnej legislatíve odporúčame ho vybaviť najneskôr mesiac pred plánovaným výjazdom do zahraničia.

 

Možné alergické reakcie

Väčšina očkovanie zdravých zvierat prebieha úplne bez komplikácií.

Medzi bežné (nealergickej) reakcia po očkovaní patrí 1-2 dni trvajúce únava, znížená chuť do jedla, bolestivosť v mieste vpichu, zvýšená teplota. Tieto stavy samy odznejú a nie je potrebné ich riešiť inak ako režim spánku.

Alergické reakcie na očkovaciu látku sú málo časté. Alergickú reakciu môže vyvolať akákoľvek vakcína a nedajú sa vopred predvídať.

 

Ďalšie bežnou reakciou je vznik tvrdé, nebolestivé, pohyblivé hrčky v podkoží v mieste vpichu. Časom sa postupne zmenšuje, vo väčšine prípadov úplne vymiznú, môže to trvať aj niekoľko týždňov. V výnimočných prípadoch môže drobná hrčka pretrvať, ide však iba o kozmetickú vadu, ktorú možno riešiť drobným chirurgickým ošetrením.

 

Celkom výnimočne sa stretávame s najzávažnejším typom reakcie – anafylaktickým šokom. Nastupuje zvyčajne bezprostredne po vpravenie očkovacej látky do tela, obvykle do 15 minút po aplikácii. Dochádza k celkovému kolapsu, život zvieraťa je akútne ohrozený a je potrebná okamžité ošetrenie. Odporúčame preto majiteľom zotrvať 15 minút po očkovaní v čakárni.

 

Menej závažné alergické reakcie sa môžu prejaviť neskôr doma, aj s odstupom 4-6 hodín po očkovaní, zvyčajne však skôr (pol hodiny až hodina po očkovaní). Najčastejšie dochádza k opuchom v oblasti hlavy (viečka, pysky, nos), žihľavke a silné kožné svrbení. Príznaky pretrvávajú rádovo v hodinách a väčšinou samé odznejú. Napriek tomu je vhodné aj v prípade miernych príznakov kontaktovať veterinára. U opuchov jazyka či krku môže hroziť zadusenie.

Alergickú či inak podozrivú reakciu po očkovaní (zvracanie a pod.) Je potrebné nahlásiť veterinárovi, ktorý očkovanie vykonal, najneskôr pred ďalším očkovaním. Alergickí pacienti sú očkované v osobitnom režime (pred a po očkovaní medikácia antihistaminikami, voľba iné vakcíny, vybavenie domácej lekárničky čapíky pre 1.Pomocou atď.)