Ako funguje pohotovosť

Pohotovosť je k dispozícií 24 hodín 7 dní v týždni pre život ohrozujúce stavy pre pravidelných / min. 1x ročne / klientov našej kliniky a len po telefonickej dohode so službukonajúcim lekárom.
Je potrebné nás kontaktovať na telefónnom čísle +421 948 168 592 a službukonajúcemu veterinárnemu lekárovi vysvetliť problém Vášho miláčika.
Pokiaľ daný problém nie je riešiteľný po porade na telefóne, dohodnete si stretnutie s lekárom na klinike.
V čase pohotovosti sa veterinárny lekár nenachádza na klinike, preto je potrebné dohodnúť si termín stretnutia.

Platenie za služby pohotovosti

Na pohotovosti sa bežne nedá platiť kartou, alebo na splátky.
Treba počítať s pohotovostným príplatkom, ktorý sa líši podľa toho v akom čase bude poskytovaná pohotovostná služba.
Priebežnú cenovú kalkuláciu Vám vieme poskytnúť telefonicky pri ohlasovaní návštevy a podaní informácií o stave zvieraťa.

Čo patrí a čo nepatrí na pohotovosť

Pohotovostná služba slúži pre akútne a život a zdravie ohrozujúce stavy.
Najčastejšie sú to:

 • Úrazy: autoúrazy, pády z výšky, napadnutie iným zvieraťom,
 • Torzia žalúdka, silné krvácanie, prehriatie
  trauma oka, upchatie močových ciest u kocúra, komplikované pôrody, alergické reakcie
 • Otravy: konzumácia čokolády, jedu na potkany, liekov (paralen, ibuprofen…)
 • Náhle zhoršenia zdravotného stavu, napr. prudké zvracanie a hnačky, silná dýchavičnosť, kolapsové stavy a pod.

Čo nepatrí na pohotovosť?

 • Dlhotrvajúca hnačka, alebo zvracanie bez výrazného zhoršenie zdravotného stavu zvieraťa
 • Nechutenstvo, anorexia
 • Infekcia zvukovodu
 • Krívanie bez výraznej bolestivosti
 • Drobné rany, kožné problémy, vytiahnutie kliešťa