Ortopédia

Ortopedické ošetrenie

Ortopedické ošetrenie vyžaduje celkovú inhalačnú anestézu zvieracieho pacienta. Aj keď používame zásadne moderné, šetrné anestetiká s ohľadom na vek a zdravotný stav zvieraťa, odporúčame pred akýmkoľvek zákrokom vykonať predoperačné vyšetrenie pacienta, v rámci ktorého ponúkame tieto možné vyšetrenia:

– Hematologické a biochemické vyšetrenia krvi
– RTG hrudníka
– U indikovaných prípadov ultrasonografické vyšetrenie, prípadne röntgen brucha

Pred každou operáciou prebieha konzultácia, kde sa dozviete podrobnosti o samotnom zákroku, pooperačnom období, možných komplikáciách a prognóze.

Súčasťou ortopedického ošetrenia je informovaný súhlas, kde je dopredu uvedená cena plánovaného zákroku.

Najčastejšie vykonávané operácie

– Komplikované zlomeniny
– Pretrhnuté väzy
– Krívanie
– Luxácie kĺbov
– Poranenia svalov a šliach
– Ochorenia chrbtice
– Artritídy a artrózy